Prosjekter

WebBroker as har hatt en sentral rolle i prosjektgruppen til SpareBank 1 Alliansen og foresto utrulling av BizConnNet i alle landes banker knyttet til SpareBank 1 Alliansen. Utfordringen lå i samhandel og utveksling av data mellom ulike systemer og mellom de forskjellige banker og leverandører.

Per 2013 er ca 3000 brukere av BizConnNet, antall leverandører tilknyttet BizConnNet er ventes å være 2000 stk i løpet av 2009 og vil dermed være Norges desidert største markedsplass for B2B handel.

Utvikling av BizConnNet, en avansert og samtidig markedstilpasset innkjøp og salgsløsning som rimelig lar seg tilpasse bedrifters øvrige økonomi systemer.

I tillegg kommer en rekke leverandører som i større eller mindre grad intrigreres mot BizConn for utveksling av ordre og fakrutrainformasjon, se underliggende sider.

netSupply

BizConn netSupply er hovedapplikasjonen for leverandørene. Den kan påbygges med en rekke forskjellige BizConn-moduler etter behov.

BizConn netSupply passer til alle leverandører, store som små. Selv om BizConn netSupply brukes som en del av BizConn netProcurement er den også en komplett løsning for presentasjon og handel med privatkunder via Internett.

Normalt vil en leverandør bli invitert av en større kunde til å bli med i ehandlesløsningen BizConn. Basert på antall ordre og handlesvolum velger en den BizConn løsningen som gir best kost/nytte.

Ved hjelp av BizConn netSupply og netInvoice kan en sende elektronisk faktura (e2b) til andre kunder også. Elektronisk faktura kreves nå av stadig flere større bedrifter og ikke minst av det offentlige.

Følende tilleggsprodukter er utviklet for netSupply: BC netIntegration, BC netPublisher, BC netInvoice, BC netReport, BC netPayment, BC netShop

netProcurement

BizConn netProcurement er et komplett system for innkjøp via Internett. Løsningen gjør at alle leverandører får presentert sine produkter på skjermen hos kunden. Med enkle tastetrykk gjennomføreres en bestilling som blir loggført og dokumentert frem til varemottak og fakturering.

Fra BizConn netProcurement  kan en enkelt overføre nødvendig informasjon til sine interne datasystemer. Dette kan i fra første dag gjøres manuelt men vi hjelper gjerne til å automatisere disse prosessene.

BizConn netProcurement samler rutiner som, forespørsel (rekvisisjonsblokk), tilbud, ordre, faktura, e-post, og faks i et system. 

BizConn netProcurement  gir full kontroll over innkjøpene, enklere, raskere, billigere og sikrere. I tillegg til sporbarhet og tidsangivelse som forenkler bedriftens kvalitetssystemer.

Følgende tilleggsmoduler e utviklet for netProcurement: BC netReport, BC Selfbilling, BC netInvoice, BC netPublisher, BC netScanner